Tidlig inntak til vidaregåande skole er fullført

Elevar som har søkt om fortrinn eller individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring, har no fått tilsendt svar på søknaden.

Skriv ut

I alt har 455 elevar fått tekstmelding, e-post og brev i posten med tilbod om skoleplass for skoleåret 2021-2022. Søkarane kan også logge seg inn på vigo.no for å sjekke svar på søknaden. Frist for å takke ja til skoleplassen er 20. april.

Det vil også bli sendt ut melding til dei som ikkje fyller vilkåra for fortrinn og individuelle vurdering. Dei vil bli overført til ordinært inntak.

Kontakt