Tide Buss AS er tildelt busskontrakten for Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Torsdag 5. mai 2022 tildelte FRAM kontrakten for rute- og skolekøyringa i Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla til Tide Buss AS. Med nye elbussar blir meir enn 80 % av busstrafikken i området utsleppsfri. Dette gir ein årleg reduksjon på 1 500 tonn CO2.

Skriv ut

Tide Buss AS var tilbydaren med det beste forholdet mellom pris, miljø og kvalitet og blei dermed tildelt kontrakten. Det var tre tilbydarar som leverte inn tilbod i konkurransen; Boreal Buss AS, Tide Buss AS og Vy Buss AS. Avtalen vil bli signert etter at klagefristen har gått ut.

– Den nye kontrakten vil gjelde frå 1. januar 2024 til 30. juni 2033, og inneheld ca. 2,4 mill. rutekilometer årleg. Kontrakten har ein verdi i underkant av 900 mill. kroner over 9,5 år, fortel avdelingssjef i FRAM Stig Helle-Tautra.

Stor satsing på miljøvennlege bussar

Det blir ei stor satsing på miljøvenlege  bussar der meir enn 80 % av dei totale rutene i området vert køyrt utsleppsfritt. Dette gir ein årleg reduksjon på vel 1 500 tonn CO2.

-Det blir ei omfattande elektrifisering av bussdrifta på Nordmøre. Det er også spesielt gledeleg at vi får dei første elektriske distriktsbussane i fylket på plass, seier prosjektleiar Kristine Vikhagen.    

Kontakt