Privatisteksamen blir gjennomført, andre eksamenar er avlyst

Planlagte privatisteksamener frå veke 18 går som planlagt. Andre eksamenar, både munnleg og skriftleg, er avlyst våren 2020. 

Skriv ut

Alle skriftlege eksamenar for vidaregåande skole er avlyst våren 2020. Alle elevar får vitnemål sjølv om eksamen blir avlyst. Elevane må bestå alle faga for å få vitnemål.

Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle muntlege, muntleg-praktiske og praktiske eksamen i videregåande skole avlysast våren 2020. 

Privatisteksamenar blir gjennomført frå veke 18

Er du privatist og har spørsmål, må du ringe den vidaregåande skolen du er oppmeldt til:

Herøy vgs tlf 71 28 18 00
Ålesund vgstlf 71 28 26 00
Borgund vgstlf 71 28 12 00
Fagerlia vgstlf 71 28 15 00 
Romsdal vgstlf 71 28 30 00
Molde vgstlf 71 28 31 00
Sunndal vgstlf 71 28 43 00
Kristiansund vgstlf 71 28 40 00 
Atlanten vgstlf 71 28 38 00