Møre og Romsdal fylkeskommune tilrår opning av fylkesvegstrekningar for modulvogntog

Vegane kan opnast for lengre vogntog utan utbetringar og er viktige for å knyte næringslivet i Møre og Romsdal til riksvegnettet.

Det er Vegdirektoratet som tek den endelege avgjerda om modulvogntog når dei nye veglistene blir oppdatert 1. april i år.

Skriv ut

Ønska av kommunar og næringsliv

Fylkesvegane som blir anbefalt opna for modulvogntog er strekningar som har vore sterkt ønska av kommunar og næringslivet. Møre og Romsdal fylkeskommune og Norges Lastebileier-Forbund har samarbeidd om prøvekøyring for å sjekke at det er mogleg å tillate lengre vogntog på vegane.

Trafikktryggleik

- Trafikktryggleik har alltid høgast prioritering i arbeidet vårt. Vi må vite at det er trygt å tillate modulvogntog for alle som brukar vegane. Her har samarbeidet med transportnæringa vore godt og svært viktig, seier seksjonsleiar i fylkesvegavdelinga John Hauger.

Utfordringar

Erfaringane frå prøvekøyringane var i all hovudsak gode. Nokon stadar var det utfordringar som enkelt blir løyst med små utbetringstiltak. Men testkøyring avdekte også at køyretøya var for lange for rundkøyringa på Moen (mellom Elnesvågen og Eide i Hustadvika), krysset frå Malmefjorden til Aureosen (Hustadvika) og krysset frå Stette mot Ellingsøya (Ålesund). På desse veglenkene blir det delvis opna. Her trengs det større utbetringar som må finansierast og gjennomførast før dei kan bli opna for modulvogntog.

Nye strekningar i haust

Neste oppdatering av veglistene er 1. oktober. Samarbeidet med bransjen om prøvekøyring av nye vegar vil fortsette slik at Møre og Romsdal fylkeskommune kan anbefale opning av fleire fylkesvegstrekningar til denne datoen.

Her er strekningane som er tilrådd opna for modulvogntog:

 

Fv. 62 Sunndalsøra-Hjelset

Fv. 6232 Årødalen-Skaret-Malmedalen

Fv. 64 Malmefjorden-Åndalsnes (blir opna til industriområde i Malmefjorden)

Fv. 64 Eide (kryss fv. 532)-Kristiansund

Fv. 6072 Bruhagen-Kryss Kristvikvegen (Averøy)

Fv. 532 Høgset-Eide

Fv. 65 Trøndelag grense Rindal-Skei (Surnadal)

Fv. 6156 Hamnesvegen fra kryss fv. 65 (Surnadal)

Fv. 670 Skei (Surnadal) via Kvanne-Rykkjem til Ålvundbrua (Sunndal)

Fv. 680/669 Byskogen (Kristiansund)-Sandvika ferjekai

Fv. 653 Garnes-Furene (Eiksundsambandet)

Fv. 654 Dragsund - Eggesbø

Fv. 61 Solevågseidet - Garnes-Dragsundbrua (Ulstein)

Fv. 5886 Hareid-Hjørungavåg

Fv. 6210 Spjelkavik-Blindheim

Fv. 6218 Blindheim industriområde

Fv. 5946 Alvikvegen-Spjelkavik

Fv. 534 Breivika-Lerstad (fra E39 Moa)

Fv. 60 Blindheim-Straumgjerde (Sykkylven)

Fv. 5914 Sykkylvsbrua til Ekornes

Fv. 526 Ellingsøya til Sperre industrier

Fv. 661 Eidsvik-Digernes

Fv. 659 Eidsvik-Slyngstad/kryss fv. 527 til Søvika

Fv. 527 Slyngstad-Skjeltene

Fv. 5981 Tresfjorden (Vike-Brastad)

Veglister for modulvogntog

Kontakt