Møre og Romsdal fylkeskommune invitert inn i OECD-prosjekt

OECD og den Europeiske kommisjonen CCRI har invitert Møre og Romsdal fylkeskommune med i eit prosjekt for å få opp farten på sirkulær omstilling i Europa. Fylket deltar i eit eksklusivt selskap av europeiske byar og regionar.

Skriv ut

Samarbeidsprosjektet skal kartlegge korleis Møre og Romsdal ligg an i arbeidet med å omstille seg til ein meir sirkulær økonomi, med langvarig bruk, gjenbruk og ombruk av ressursane vi har og reduksjon av avfall, utslepp og energibruk. Fylket er i godt selskap med byar og regionar som Strasbourg, Berlin og Zuid Holland (NL).

Målet er å få fram konkrete og praktiske anbefalingar for korleis fylket kan omstille seg, i raskare tempo.

-  Vi gleder oss stort over å bli med i dette samarbeidsprosjektet. Fylkeskommunen har sett seg ambisiøse mål innan sirkulær økonomi, og dette kan bidra til å akselerere arbeidet. Det vil ha stor verdi for heile fylket å få bistand og anbefalingar frå eit viktig internasjonalt fagmiljø med høg kompetanse på området, seier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak.

Berekraftig verdiskaping

Både EU, nasjonale myndigheiter og fylkeskommunen har uttalte mål om å fremme ein meir sirkulær økonomi. Ein økonomi der ein legg vekt på sirkulære kretsløp, kvalitet, reparasjon og ombruk har potensiale til å skape mange nye arbeidsplassar og stimulere næringsutvikling lokalt og regionalt. Det  vil også redusere ressursforbruk og klimafotavtrykk. Og potensialet er stort: Berekningar viser at Noreg er 2,4 % sirkulært, og mest sannsynleg er snittet likt for Møre og Romsdal.

- Det betyr at vi har stort forbetringspotensial! Og det er nettopp dette potensialet OECD skal utforske saman med oss. Kor vi står no, og korleis bør vi rigge oss for å få fart på den sirkulære omstillinga slik at vi kan bruke ressursane våre betre og meir effektivt, fortel prosjektleiar frå seksjon for berekraftig utvikling, Solveig Stornes.

Viser resultat

Alle kommunane i fylket har gjennom prosjektet Berekraftfylket Møre og Romsdal kartlagt status på berekraft. Der kom det fram at fylket har eit stort forbetringspotensial innan avfallshandtering og avfallsreduksjon. Derfor blei sirkulær økonomi eit satsingsområde for prosjektet.

- Vi har jobba over lengre tid med sirkulær økonomi gjennom “Berekraftfylket Møre og Romsdal”. I fjor blei vi del av EU-prosjektet Circular Cities and Regions Initiative (CCRI), og det er nettopp derfor OECD har invitert oss med. Det understrekar verdien av å delta i ulike internasjonale forum, og at det systematiske arbeidet som kommunane, fylkeskommunen og statsforvaltaren har lagt ned i Berekraftfylket Møre og Romsdal gir positive resultat.

Vil intervjue regionale aktørar

OECD-prosjektet har oppstart hausten 2023. Fram mot november vil fylkeskommunen starte ei kartlegging i regionen, gjennom eit OECD-utvikla verktøy. På nyåret vil representantar frå OECD gjennomføre gruppeintervju med aktørar i heile fylket. Dette arbeidet vil munne ut ei ein rapport med retningslinje og anbefalingar for korleis fylket kan jobbe betre mot ein overgang til  sirkulær økonomi i 2024.

OECD er ein organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling med 38 medlemsland frå heile verda. OECDs Senter for entreprenørskap, små- og mellomstore bedrifta, regionar and byer (CFE) har eit eige program for arbeid med sirkulær økonomi i byar og regionar (Program on the Circular Economy in Cities and Regions). Gjennom dette har OECD samarbeidd systematisk med nasjonale og regionale myndigheiter for å akselerere omstillinga til ein meir sirkulær økonomi over fleire år. Du kan lese meir om programmet på nettsida til OECD.  

Circular Cites and Regions Initiative (CCRI) er eit EU-nettverk som jobbar med å implementere sirkulærøkonomi i europeiske byar og regionar; 37 byar, regionar og klynger frå heile Europa. Møre og Romsdal Fylkeskommune er ein av regionane som har fått medlemskap. ​​​​

‘I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster.’ Kjelde: Miljødirektoratet.

 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.