Miljøkonferansen i Midt-Norge blir arrangert 2. september

Konferansen opnar med professor og biolog Dag O. Hessen: «Hvordan nå FNs Bærekraftsmål innen 2030».  Sunndal Sparebank, Sunndal Næringsforening, Sunndal Næringsselskap og Møre og Romsdal fylkeskommune er arrangør av konferansen. 

Skriv ut

Konferansen er delt i to delar i «utfordringar» og «løysningar», der vi ønsker å belyse kva for utfordringer vi står ovanfor for å nå FN sine berekraftsmål i 2030.

Nokre av innlegga på konferansen: 

–Professor og biolog Dag O. Hessen, «Hvordan nå FNs Bærekraftsmål innen 2030».
–Head of Sustainabilty i Hydro, Bjørn Kjetil Mauritzen: «Muligheter for norsk industri på vei mot lavkarbonsamfunnet».
–Administrerende direktør i Pipelife Sigmund Aandstad, «Hvordan fornye infrastrukturen i Norge på en bærekraftig måte?»
–Administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen, «Fremtidens mat».
–Industrial Green Tech / Green Industry Cluster «Hvordan bli verdens første klimapositive industriregion?»

Fristen for å melde seg på er 30. august.