Fylkesvalstyret har godkjent vallister

Fylkesvalstyret i Møre og Romsdal godkjende i møte 3. mai 2021 følgande offisielle vallister:

Skriv ut
 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og næringspartiet
 • Kristeleg Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De Kristne
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Sjå alle vallister med kandidatar her.

Eventuell klage med krav om endring av fylkesvalstyret sitt vedtak må sendast skriftleg til Fylkesvalstyret i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 6412 MOLDE, innan 7 dagar etter at kunngjeringa har funne stad.

Snarvegar

Kontakt