Fylkesutvalet støttar Haram kommune sin uttale om vindkraftverk på Haramsfjellet

Eit samrøystes fylkesutval vedtok sist veke ein uttale der dei støttar Haram kommune sin uttale til MTA-plan, detaljplan og konsesjonsendring for vindkraftverk på Haramsfjellet.

Skriv ut

I høyringsuttalen sendt til Noregs vassdrags- og energidirektorat heiter det:

«Møre og Romsdal fylke viser til høyringsuttale frå Haram kommune datert 24.09.19, og støttar uttalen sitt innhald.

Fylkeskommunen ber om at Statsråden vedtek oppsetjandes verknad i saka, før klagebehandlinga er sluttført.

Kontakt