Fylkesutvalet har møte i dag 14. mai

Møte i fylkesutvalet har no starta opp. Utvalet skal mellom anna behandle prioriteringar for Møre og Romsdal i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Skriv ut

Saker som blir behandla:

U-57/20 Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal

U-58/20 Høyring - Modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på vegar som er tillate for 24 m tømmervogntog

U-59/20 Fordeling av Interreg-midlar 2021-2027

U-60/20 Herøy kommune - løyve til motocrossbane - gbnr 3/1 - Koparstadvegen 152 - klage på vedtak om dispensasjon frå kommuneplan

U-61/20 Klage på vedtak - Kristiansund kommune - Oppføring av tomannsbustad - Kvalvågveien 12AB - dispensasjon frå kommuneplan

U-62/20 Hustadvika (Eide) kommune - reguleringsplan - detaljregulering - Skarvøya gbnr 113/2 m.fl. oppføring av hytter - fråsegn ved avgrensa ettersyn

U-63/20 Sykkylven kommune - kommunedelplan sentrum - Ikornnes - fråsegn til avgrensa høyring

U-64/20 Klimakur 2030 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

U-65/20 Høyring om «Domstolkommisjonens utredning NOU 2019:17 Domstolstruktur»

U-66/20 Forslag til ny organisering av Kystverket

Media og andre kan følge møtet via streaming på mrfylke.no/streaming.

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet

Kontakt