Fylkesutvalet har møte 2. og 3. juni

Utvalet skal mellom anna behandle strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021 - 2024, kjøp av byggfaghall ved Fræna vgs, og intensjonsavtale om Sørsida i Ålesund.

Skriv ut

Møte går over to dagar. Tysdag 2. juni er det møte frå kl. 10.30. – 12.30. Deretter er det gruppemøte i dei ulike partia ut dagen. Møtestart onsdag 03. juni er juni kl. 9.15.

Media og andre kan følge møtet via streaming på mrfylke.no/streaming.

Saker som blir behandla:

U-70/20 Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020 - 2024

U-71/20 Fylkesplan Møre og Romsdal 2021 - 2024 - Høyring

U-72/20 Program for fylkestinget 15. og 16. juni 2020

U-73/20 Microsoft Office 365 til folkevaldeU-74/20 Høyring NOU 19/23 Ny opplæringslov

U-75/20 Møreforsking AS - aksjekapital

U-76/20 Kjøp av byggfaghall ved Fræna vgs

U-77/20 Økonomirapportering per 1. tertial 2020

U-78/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021 - 2024

U-79/20 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024

U-80/20 Ordensreglement for elevane ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

U-81/20 Endring til kjønnsnøytral stillingstittel for leiar av fylkeskommunen sin administrasjon

U-82/20 Intensjonsavtale Sørsida i Ålesund

U-83/20 Nerlandsøybrua - Orientering om status

U-84/20 Prinsipp for fastsetting av ferjemidlar i sjølvfinansierande prosjekt 

U-85/20 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser

U-86/20 Tilleggssak: DTK Sykkylven - lokalisering av ny klinikk 
 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg til møte 02. juni finn du her.

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg til møte 03. juni finn du her.

Kontakt