Fylkesordføraren sin tale til fylkestinget

Fylkesordførar Tove-Lise Torve la i årets tale til fylkestinget vekt på berekraft, og ho snakka om dimensjonane sosial berekraft, økonomisk berekraft og miljø.

Skriv ut

Ho var vidare opptatt av at Møre og Romsdal skal bli eit føregangsfylke på samarbeid, og avslutta talen med følgande bodskap: Saman bygger vi heile fylket - moglegheitsfylket Møre og Romsdal.  Sjå heile talen i opptak frå streaminga på mrfylke.no/streaming

Her kan du sjå utdrag frå talen:

Kontakt