Covid 19: Råd om jule- og nyttårsfeiring

Regjeringa har laga nasjonale råd for korleis vi på best mogleg måte kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringa og samtidig ta i vare smittevernet. 

Skriv ut

Juleråda gjelda frå og med 23.12.2020 til og med 1.1.202

Sosial kontakt

Reduser talet på personar som du er i saman med. Hald minst ein meters avstand til dei du ikkje bur i lag med.

 • Reduser talet på personar som du er i saman med. Hald minst ein meters avstand til dei du ikkje bur i lag med.
 • Hovudregelen er framleis inntil 5 gjestar.
 • På to av dagane, for eksempel julaftan og nyttårsaftan, kan du invitere inntil 10 gjestar, viss de kan halde minst ein meter avstand.
 • Du bør delta i maks to selskap, uavhengig om du er vert eller gjest.
 • Barn og unge med skilde foreldre eller delt bustad, bør ha normalt samvær etter avtale mellom dei føresette.

Eldre og sårbare grupper

 • Viss du kjem frå område med høg smitte, bør du halde to meters avstand til personar i risikogruppa.
 • Kommunane bør sørge for tilbod på sjukeheim og institusjonar der bebuarar ikkje får besøk, og ha nok personell på jobb for å ta vare på dei som er einsame.
 • Frivillige organisasjonar kan samle inntil femti personar samtidig innandørs, med ein meters avstand.

Reiser

 • Unngå unødvendige reiser innanlands og utanlands. Å reise heim til jul er ei nødvendig reise.
 • Kjem du frå eit område i Noreg med mykje smitte, bør du vere forsiktig dei første 10 dagane etter at du har kome fram.
 • Du kan reise innanlands til ein fritidsbustad som du eig eller leiger viss du unngår kontakt med andre under reisa og opphaldet. Gjester frå raude land må framleis i karantene.

Overnattingsbesøk

 • Maks fem gjestar på overnatting. Dersom alle gjestane er frå same husstand kan fleire vere i lag.
 • Gjestar frå same husstand kan bu på same rom. Andre gjestar bør ha einerom.
 • Dette er  nasjonale råd som gjeld alle. Sjekk nettsida til kommunen din for lokale anbefalingar.

Hugs det aller viktigaste:

 • Hald avstand.
 • Hald hendene reine
 • Hald deg heime viss du er sjuk
 • Hald nede talet på personar du møter.