Vassforvaltning

Som vassregionmyndighet arbeider vi for å ta vare på vatnet i fylket.

Dette gjer vi ved å:

  • ha ansvar for vassforvaltninga og følge opp vassforskrifta i Møre og Romsdal vassregion
  • ha ansvar for forvaltningsplanar for ulike sektorar
  • samarbeide med og rettleie kommunar og sektormyndigheiter
  • auke kunnskapen om vassforvaltning, gjennom konferansar og seminar
  • tildele tilskot til vassmiljøtiltak

Ønsker du meir informasjon eller å delta i arbeidet for eit betre vassmiljø i Møre og Romsdal, sjå vannportalen.no

Snarvegar

Kontakt