Jakt på kystsel

Jaktkvote 2021 status

 Kvote (rest)Sist oppdatert
Steinkobbe008.01.2021
Havert001.01.2021

I perioden 1. mai- 31. juli er det pause i seljakta

Søknad om jakt på kystsel

Kvoten for steinkobbe er felt og jakta for 2021 er stoppa. Dersom du ønskjer å jakte på grønlandssel eller ringsel i Nordland eller Troms og Finnmark fylke, ta kontakt på linken under.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å skive ut løyver til jakt på kystsel i Møre og Romsdal fylke. Jegerar som vil felle sel må ha avlagt godkjend skyteprøve for storvilt. Dokumentasjon på bestått skyteprøve må visast fram dersom dette vert etterspurt. Personar som er busett i utlandet må ettersende kopi av godkjent skyteprøve til fylkeskommunen på e-post før søknaden kan behandlast. Dette gjer dei her. 

Fangstskjema for kystsel i Møre og Romsdal

Fangstskjema kystsel i Møre og Romsdal

Del 1: Alle som har løyve til seljakt i år må fylle ut her.

Del 2: Skal kun fyllast ut av jegarar som dreiv seljakt i år.

Dersom du ikkje har felt sel i år, treng du ikkje fylle ut resten av skjemaet.

Du må fylle ut eit skjema per dyr.

Dokumenter

Kontakt