Reiseliv

Jobbar du med reiseliv? Vi samarbeider tett med næringa, for å utvikle gode opplevingar for turistane og auka lønnsemd for reiselivet.

Vi bidrar med:

  • faglege råd og informasjon om reiselivsutvikling
  • samtalar og sparring dersom du har ein idé til eit utviklingsprosjekt.
  • råd til planlegging, organisering og framdrift av utviklingsprosjekt
  • pengar og personar i prosjekt som skal utvikle reiselivstilbodet i fylket

Møre og Romsdal Reiseliv

Møre og Romsdal Reiseliv er ein medlemsorganisasjon som består av fylkeskommunen og destinasjonsselskapa Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Destinasjon Nordmøre og Romsdal AS og Geiranger fjordservice AS. Destinasjon Ålesund og Sunnmøre er sekretariat for Møre og Romsdal Reiseliv.

Fylkeskommunens er representert i styret slik: 

Administrativ representant utpeikt av fylkeskommunedirektøren:
Heidi-Iren Wedlog Olsen, vara Bergljot Landstad

Frå Fylkestinget:
Britt Giske Andersen, vara Bjarne Kvalsvik

NHO Møre og Romsdal, utpeikt av fylkeskommunedirektøren:
Espen Remme, vara Elin Ous
 

 

Snarvegar

Kontakt