Kompetansealliansen

Kompetansealliansen består av representantar frå arbeids- og næringslivet, NTNU, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og Møre og Romsdal fylkeskommune, som skoleeigar og næringsutviklar. Fylkeskommunen leier og koordinerer arbeidet. Formålet med Kompetansealliansen er å avstemme behov for kompetanse i arbeidslivet opp mot utdanningstilbodet i fylket.

Dokumenter