Saksbehandlarane våre

Her finn du over sikt over saksbehandlarane våre sortert etter fagfelt. Under kvart namn står det kva for kommune dei har ansvar for.

Johnny Loen
Kontakt:  johnny.loen@mrfylke.no, tlf. 71 28 02 43
Aure, Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.
Anders Smith-Øvland
Kontakt: anders.smith-ovland@mrfylke.no, tlf. 71 28 02 41
Aukra, Fjord, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Ulstein, Vanylven, Vestnes og Ålesund.
Synnøve Valle 
Kontakt: synnove.valle@mrfylke.no, tlf. 71 28 02 39
Giske, Hareid, Stranda, Sula, Sykkylven, Volda og Ørsta

 

Arve Ingolf Slettvåg
Kontakt: arve.slettvaag@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 54
Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.
Rebekka Varne 
Kontakt: rebekka.varne@mrfylke.no, tlf: 71 28 03 51
Ålesund, Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Sykkylven, Vanylven, Rauma, Vestnes, Herøy, Sula, Giske, Sande, Fjord og Stranda

 

Håkon Slutaas

Kontakt: hakon.slutaas@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 52

Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll.  
Heim, Oppdal, Rindal (Trøndelag fylke)
 
Arne Håkon Sandnes
Kontakt: arne.hakon.sandnes@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 50
Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma, Vestnes.
Pernille Eriksdatter Giske
Kontakt: pernille.eriksdatter.giske@mrfylke.no, tlf. 71 28 02 59
Fjord, Giske, Hareid, Herøy, Sande, Sula, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta, Ålesund.

 

Torill Einara Nerbøvik
Kontakt: torill.einara.nerbovik@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 30
Hustadvika, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Tingvoll, Aure, Smøla og Giske.
Arve Nytun
Kontakt: arve.nytun@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 25
Ålesund, Ulstein, Hareid, Sande, Ørsta og Volda
Kristoffer Dahle
Kontakt: kristoffer.dahle@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 29
Fjord, Herøy, Vestnes, Molde, Stranda, Rauma, Surnadal og Sunndal
Susanne Iren Busengdal
Kontakt: susanne.iren.busengdal@mrfylke.no, tlf.  71 28 02 75

Aukra, Sula, Sykkylven og Vanylven

 

Maria Svendsen 
Kontakt: maria.svendsen@mrfylke.no, tlf. 71 28 00 64
Ålesund, Giske, Sula
Ingrid Renate Gjørvad
Kontakt: ingrid.renate.gjorvad@mrfylke.no, tlf. 71 28 00 44
Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Volda, Fjord
Ida Sigerseth
Kontakt: ida.sigerseth@mrfylke.no, tlf. 71 28 05 48
Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure
Lisa Enstad
Kontakt: lisa.enstad@mrfylke.no, tlf. 71 28 05 40
Molde, Vestnes, Rauma, Aukra, Hustadvika

 

Anna Eline Eneberg
Kontakt: anna.eline.eneberg@mrfylke.no, tlf: 71 28 02 94
Aure, Sykkylven
Toril Moltubakk
Kontakt: toril.moltubakk@mrfylke.no, tlf.71 28 03 37
Sula, Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ålesund (delane av kommunen som utgjer dei tidlegare kommunane Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy)
Siv Aksdal (byggesaker Helge Aarset)
Kontakt: siv.aksdal@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 36
helge.aarset@mrfylke.no, tlf.71 28 03 31
Stranda, Fjord, Vestnes, Rauma, Hustadvika, Averøy, Gjemnes, Smøla, Surnadal og Sunndal. 
Helge Aarset
Kontakt: helge.aarset@mrfylke.no, tlf.71 28 03 31
Ålesund (Delen av kommunen som utgjer tidlegare Ålesund kommune
Christ Allan Sylthe
Kontakt: christ.allan.sylthe@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 32
Giske, Aukra, Molde, Tingvoll og Kristiansund

 

Kontakt:

Sigri J. Spjelkavik, tlf. 71 28 03 04 / 953 38 348