Regionalt planforum

Kvar månad arrangerer vi regionalt planforum for kommunar og regionale etatar.

Kva saker blir drøfta?

Planforumet skal drøfte konkrete plansaker, utveksle informasjon og avklare konkrete spørsmål og sektorinteresser. Det skal også bidra til at vi samordnar ulike interesser og syn, raskare får avklart ulike problemstillingar og oppnår meir samstemt praksis i plansaker. Regionalt planforum skal styrke planlegginga generelt og førebygge konflikter. 

Alle kommuneplanar som skal rullerast bør leggast fram i regionalt planforum. Også kommunale planstrategiar, interkommunale planar, enkelte kommunedelplanar og større reguleringsplanar vil vera aktuelle å ta opp. Det same gjeld regionale planstrategiar, regionale planar, regionale planbestemmingar og andre saker av overordna prinsippiell karakter.

Vi ønsker at kommuneplanar og regionale planar skal bli drøfta to gonger, både før planprogrammet blir fastsett og før offentleg ettersyn.

Planstrategi

 • Regional
 • Kommunal

Planprogram (eventuelt i kombinasjon med planstrategi) og planforslag

 • Regional plan
 • Regionale delplanar (men ikkje årlege handlingsplanar)
 • Regional planbestemming
 • Interkommunale planar
 • Kommuneplan - samfunnsdel
 • Kommuneplan - arealdel
 • Kommunedelplanar for større prosjekt, større areal eller viktige samfunnsområde
 • Reguleringsplanar med innhald av regional interesse
 • Reguleringsplan som vedkjem mange sektorinteresser
 • Større energisaker

Andre planfaglege problemstillingar

 • Prinsipielle planfaglege problemstillingar knytt til tolking av lov og forskrift, forholdet til nasjonale
 • planbestemmingar og retningsliner, nasjonale høyringssaker
 • Orienteringssaker

Planforumet blir arrangert på fylkeshuset. 

Kommunar og regionale etatar som ønsker å ta opp saker må melde desse inn for fylkeskommunen seinast 14 dagar før møtet. Du må sende inn relevante saksdokument på e-post seinast sju dagar før møtet. Vi distribuerer vidare og kallar inn til møte.

Møteplan

MånadDatoStadFrist innsending av dokumentNotat
Januar18.01.2023Fylkeshuset04.01.2023Fullt
Februar15.02.2023Fylkeshuset01.02.2023 
Mars22.03.2023Fylkeshuset08.03.2023 
April26.04.2023Fylkeshuset12.04.2023 
Mai24.05.2023Fylkeshuset10.05.2023 
Juni14.06.2023Fylkeshuset31.05.2023 

Meld inn saker til regionalt planforum her.

 

 

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.