Forsking, utvikling og innovasjon

Ønsker bedrifta eller kommunen din å sette i gang eit forskings- eller utviklingsprosjekt? 

  • Vi kan rettleie dei som ønsker å komme i gang med forsking, utvikling og innovasjon.
  • Vi tildeler støtte til forskings- og utviklingsprosjekt.
  • Vi koordinerer strategiarbeidet for forsking, utvikling og innovasjon i Møre og Romsdal

Vi har to støtteordningar:

  • Bedrifter eller kommunar kan få rettleiing og søke om økonomisk støtte til forprosjekt gjennom Mobiliseringsprosjektet (MobPro). Prosjektet er ein del av Forskingsrådet sitt program for forskning i regionane. Søkar må ta kontakt med kompetansemeklarane før søking. Søk støtte her.
  • Bedrifter, offentlege verksemder og forskingsmiljø kan søke midlar til litt større forskingsprosjekt gjennom Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal (RFF). Søk støtte her.

Kompetansemeglarar kan hjelpe med å utforme eit FoU-prosjekt og koble inn relevant forskningsmiljø og verkemiddel. Dei som søker om økonomisk støtte gjennom MobPro, må kontakte kompetansemeglarane.

NamnInstitusjonTelefon
Øyvind HerseMøre og Romsdal fylkeskommune913 64 886
Siri AarlandVindel AS473 17 022
Robert Voldnes ÅKP - Ålesund Kunnskapspark AS (Søre Sunnmøre kontor Ulsteinvik)906 58 517
Arne Mehl ÅKP- Ålesund Kunnskapspark AS (Nordre Sunnmøre kontor Ålesund)952 50 120
Bjørn TafjordHøgskolen i Volda993 64 801
Tom Christian DahlÅKP

958 70 727

Birnir EgillsonProtomore Molde904 14 134
Finn Amundsen Protomore Molde982 45 411
   
   
Geir SvenningHøgskolen i Molde955 59 443
Mikhail Shlopak Møreforsking (logistikk)451 26 415
Gøril GrovenMøreforsking (kommune)413 01 048
Wenche E. LarsenMøreforsking (marin)

917 80 817

Hanne Solvang Felberg​​​​Møreforsking på Nordmøre932 78 922

 

Mobilitetsordninga skal stimulere til utveksling av fagfolk mellom næringsliv og akademia. Ordninga skal bidra til at høgskolar og universitet i Møre og Romsdal blir meir praksisnære og relevante. Ordninga skal også gi bedrifter og kommunar i regionen moglegheit til å bruke studentar og tilsette ved FoU-miljø i ein kortare periode for å utføre eit bestemt FoU-arbeid.

Følgande tiltak er tilgjengelege i mobilitetsordninga i Møre og Romsdal:

For FoU-miljø:

  • Gjesteforelesarar. Fagfolk frå næringslivet kan bli leigd inn for å halde gjesteforelesing. Vi kan dekke honorar, reiser og liknande på inntil 25 000 kroner.
  • II-ar stilling frå næring/kommune. Fagperson frå næringsliv eller kommune kan engasjerast i 12 månader (20 % stilling) for å drive forsking eller undervisning ved ein FoU-institusjon. Inntil 100 000 kroner i støtte.

For næringsliv og kommunar:

  • Studentmobilitet. Bachelor- og masteroppgåver utført i bedrift/kommune for å stimulere til næringsretta studentarbeid. Støtte til reise, utstyr og liknande i samband med oppgåva. Inntil 10 000 kroner i støtte pr student.
  • Forskar til låns i bedrift. Ei bedrift engasjerer ein forskar med PhD til å arbeide med forsking- og utviklingsaktivitet i bedrifta i 3 – 6 månader. Kan ikkje brukast i pågåande prosjekt som har fått støtte. Dekker 100% av personalkostnadane inntil 200 000 kroner.
  • Forskar til låns i kommune. Ein kommune engasjerer ein forskar med PhD til å arbeide med forskings- og utviklingsaktivitet i kommunen i 3 – 6 månader. Kan ikkje brukast i pågåande prosjekt som har fått støtte. Dekker inntil 100 000 kroner av personalkostnadane.

Les meir om ordninga i Forskingsrådet.

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt