Fiskeri og havbruk

Jobbar du med utviklingsprosjekt for dei marine næringane?

  • Vi kan tilby informasjon og fagleg rådgiving.
  • Vi deltar på samlingar for den marine næringa, som Nor-Fishing og Aqua Nor
  • Vi leier prosjekt eller deltek som samarbeidspartnar
  • Vi bidrar i program for å styrke marint kunnskapsgrunnlag i Møre og Romsdal
  • Vi legg til rette for samhandlingsarenaer mellom forvaltingsnivå, som Nasjonal sjøplankonferanse
  • Vi forvaltar Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Kontakt