Tilskot til kultur

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune forvaltar mange tilskotsordningar og behandlar om lag 1200 søknadar i løpet av eit år. I behandlinga av dei fylkeskommunale ordningane brukar vi søknadsportalen Regionalforvaltning (lenke opnast i ny fane) og har på desse sidene samla nyttig informasjon til deg som skal søke tilskot frå oss.