Søk om tilskot

Følg denne lenka for å sjå ei oversikt over alle tilskotsordningar på for kunst- og kulturformidling du kan søke på hos Møre og Romsdal fylkeskommune.

Andre tilskotsordningar

Du kan søke Kulturrom om å bygge eller utbetre øvingsrom eller framsyningslokalar. Det skiljast mellom enkle romakustiske tiltak og større akustiske utbetringar da det er stor forskjell i krav til dokumentasjon og søknadssum.

De kan søke om tilskot til å få utført ein akustisk forprosjektrapport tidleg i prosessen og så søke om å bygge eller gjere større akustiske utbetringar med rapporten som grunnlag.

Kulturrom gir tilskot til søkarar innan felta musikk, teater og dans som utøver eller legg til rette for kulturaktivitet som kjem mange til gode. Søkar må kunne vise til aktivitet gjennom heile året og eit langsiktig perspektiv.

Les meir om ordninga på nettsidene til Kulturrom (lenke opnast i ny fane).

Teknisk utstyr til kulturrom inneber det grunnleggande utstyret som trengs til øvingslokaler og framsyningsarenaer.

Kulturrom gir tilskot til søkarar innan felta musikk, teater og dans som utøver eller legg til rette for kulturaktivitet som kjem mange til gode. Søkar må kunne vise til aktivitet gjennom heile året og eit langsiktig perspektiv.

Les meir om ordninga på nettsidene til Kulturrom (lenke opnast i ny fane).

Snarvegar