Kunst- og kulturformidling

Seksjon for kunst- og kulturformidling legg til rette for nærings- og bransjeutvikling av fylket sine profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonar. I tillegg tek vi initiativ til regionale satsingar som retter seg mot verksemder som skaper, produserer, formidlar og driv med sal av kulturelle uttrykk.

Kontakt