Kunst- og kulturformidling

Seksjon for kunst- og kulturformidling legg til rette for at den profesjonelle og allmenne kunsten og kulturen skal nå heile befolkninga. Vi samarbeider om og tek initiativ til regionale satsingar for verksemder som skaper, produserer, formidlar og driv med sal av kulturelle uttrykk.

Sentrale oppgåver er økonomisk og fagleg oppfølging av fylket sine profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og arrangørar. I tillegg driftar og utviklar seksjonen Den kulturelle skolesekken, som i lag med Den kulturelle spaserstokken og Ung kultur møtes er tenester for spesifikke målgrupper.

Kontakt