Oversikt over folkehelsa

Møre og Romsdal fylkeskommune har etter folkehelselova ansvar for å halde oversikt over helsetilstanden i befolkninga. På denne sida finn du våre viktigaste ressursar i arbeidet med helseoversikt for vårt fylke.

Kontakt