Tenester

Bibliotek

Vi gir råd om

 • bibliotekutvikling og prosjekt
 • kunnskapsorganisering og samlingsutvikling
 • litteratur og formidling
 • skolebiblioteka i vidaregåande skolar, inkludert systemansvar for Bibliofil
 • planlegging av nytt eller ved oppgradering av biblioteklokale
 • privatarkiv i bibliotek

Museum

Vi gir råd om

 • organisasjonsutvikling og fornying av regionmusea
 • oppfølging av fellestenesta for formidling
 • oppfølging av felles forvaltningsplan mellom regionmusea
 • frivilligheit i musea
 • søknadar knytt til tilskot innan infrastruktur ved musea: nybygg, erverv av bygg og rehabilitering av bygg

Seksjon for ABM deler ansvaret for museumssektoren med seksjon for kulturarv (lenke blir opna i ny fane).

Litteraturformidling og språk som kulturberar er tett knytte til kvarandre, og ansvaret for begge desse kulturfelta ligg til seksjon for ABM. Alle språk ber på og formidlar identitet, kultur og kulturarv, og kunst- og kulturuttrykk er avhengige av sterke og vitale språk. Det er eit nasjonalt kulturpolitisk mål at kulturlivet skal bidra til danning og kritisk refleksjon, og leseevne og leselyst er ein nøkkel til å oppnå dette. Lesing gir innsikt og oversyn, og gjennom litteraturen kan vi dessutan få auka evne til forståing og innleving.
 
Litteraturformidling er eit satsingsområde innan bibliotek og kunst- og kulturformidling både nasjonalt og regionalt. I seksjon for ABM arbeider vi med tiltak og prosjekt som skal bidra til kompetanseheving og eit styrka tilbod innan litteraturformidling i heile fylket. Seksjon for ABM samarbeider med biblioteka i Møre og Romsdal, fylkesbibliotek i heile landet og nasjonale og regionale aktørar.

Tiltak og prosjekt innan litteraturformidling

Vi arrangerer årleg kurs i metoden barnebokbad (lenke blir opna i ny fane) for bibliotekarar og lærarar. Tilbodet er knytt til forfattarbesøk i Den kulturelle skolesekken.

Eit bok til alle-bibliotek har spesielt fokus på bøker som er tilrettelagt for menneske med ulike lesevanskar. ABM-seksjonen arrangerer inspirasjonssamlingar regionalt og deltar i fylkeskontaktsamlingar i regi av Leser søker bok (lenke blir opna i ny fane).

Den kulturelle skolesekken Møre og Romsdal (lenke blir opna i ny fane), seksjon for ABM har fagansvaret for litteratur.

Dette samarbeidsprosjektet mellom fylkesbiblioteka har som mål å styrke folkebiblioteka sin formidlingskompetanse. Tilsette i folkebibliotek er primær målgruppe. Prosjektet er støtta økonomisk av Nasjonalbiblioteket med 3 millionar kroner i 2021.

Vi inviterer årleg til IBBY – Norsk barnebokforum (lenke blir opna i ny fane) sine haustkurs der nye bilde-, barne-, ungdoms- og faktabøker blir presentert.

Litteraturhus i Møre og Romsdal (lenke blir opna i ny fane) er eit treårig prosjekt drive av Bjørnsonfestivalen og Nynorsk kultursentrum. Alle kommunane i fylket deltar og folkebiblioteka er lokale arrangørar. Møre og Romsdal fylkeskommune går inn med 700 000 kroner kvart av åra 2021–2023 og sit i styringsgruppa.

Litterære Pusterom – Shared Reading for større livskvalitet (lenke blir opna i ny fane) er eit samarbeidsprosjekt med Trøndelag fylkesbibliotek som er støtta økonomisk av Sparebankstiftelsen SMN.

I prosjektperioden 2019–2022 blir det arrangert gratis leseleiarkurs i metoden Shared Reading for bibliotektilsette, frivillige, helsearbeidarar og andre. Følg gjerne prosjektet på Facebook (lenke blir opna i ny fane).

Sommarles (lenke blir opna i ny fane) er ein nasjonal sommarlesekampanje for alle barn i 1.–7. klasse. Alle folkebiblioteka i Møre og Romsdal deltar.

Uprisen (lenke blir opna i ny fane) er ungdomen si eiga kåring av årets beste ungdomsbok. 

Seksjon for ABM er ansvarleg for e-bokkonsortiet i Møre og Romsdal, og koordinerer e-bokløysinga for alle folkebiblioteka i fylket. Dette betyr at alle kan låne e-bøker via appen BookBites. Her finn du informasjon og materiale med omsyn til utlån av e-bøker.

Les meir om kva moglegheiter du har med BookBites bibliotek (lenke blir opna i ny fane).

For å kunne bruke BookBites må lånaren ha nasjonalt lånekort registrert ved eit av biblioteka eller dei vidaregåande skulane i fylket, samt nettbrett eller smarttelefon.

Meir informasjon kjem. 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.