Prosjekt og tilskot

Prosjekt

Seksjon for arkiv, bibliotek og museum (ABM) har ansvar for utvikling knytt til infrastruktur, fornying, forvaltning og formidling for ABM-sektoren i Møre og Romsdal. Vi arbeider med å stimulere til utvikling som bidreg til nye løysingar og betre praksis. Vi har også eit særleg ansvar knytt til regional bibliotekutvikling, og skal ivareta regionale bibliotekoppgåver.

Seksjonen er deltakar, samarbeidspart eller rådgivar i både store og små, interne og eksterne prosjekt. Det kan også vere å initiere prosjekt der seksjonen ønsker å prøve ut nye tenester, direkte rådgiving og/eller deltaking undervegs i prosjekt. Vi gir også rettleiing i utforming av prosjekt, prosjektleiing og idéutvikling.

Vi er alltid open for forslag til nye prosjekt. Ta gjerne kontakt med oss for dine idear!

Her finn du korte beskrivingar av prosjekt vi jobbar med no.

Prosjektet «Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal» skal bidra til at biblioteka som er med i prosjektet jobbar meir strategisk med FN sine berekraftsmål med utgangspunkt i U4SSC, eit FN-program som måler kommunane sin status i høve berekraftsmåla.

Ålesund bibliotek, Sunndal folkebibliotek, Sula bibliotek og Hareid folkebibliotek er deltakarar i prosjektet, i tillegg har vi med oss Framtidslaben og The North West som samarbeidspartnerar.

Les meir om prosjektet ved å følge denne lenka (lenke blir opna i ny fane). 

Prosjektet ønsker å legge til rette for auka livskvalitet ved å skape gode møter mellom folk og litteratur, og gode møte mellom menneske, ved hjelp av metoden Shared reading. Prosjektet er eit samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Les meir om prosjektet ved å følge denne lenka (lenke blir opna i ny fane). 

Her finn du korte beskrivingar av prosjekt vi tidlegare har jobba med.

«Biblioteket – ein trygg møteplass?» var eit prosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune i 2018-2020. Prosjektet tok føre seg konflikthandtering i bibliotek, og resulterte i ei digital verktøykasse (lenke blir opna i ny fane). Eit viktig stikkord er førebyggande arbeid, og verktøykassa er meint som eit hjelpemiddel. I verktøykassa finn de faglege tekstar innanfor ulike tema, malar, casar, tips til foredragshaldarar og tips til vidare lesing for den som ønsker å fordjupe seg meir.

 

Tilskot

Seksjon for ABM gir råd om korleis biblioteka kan utforme søknadar om prosjektmidlar og tilskot frå ulike støtteordningar, både regionalt og nasjonalt.

Møre og Romsdal fylkeskommune disponerer ulike tilskotsmidlar (lenke blir opna i ny fane), til dømes til kulturarrangement, lokale kulturbygg og kulturminnevern.

Nasjonalbiblioteket (lenke blir opna i ny fane) lyser ut støtteordningar til bibliotek to gonger i året; formidlingsmidlar og utviklingsmidlar. Formålet med utviklingstiltaka er å fremme kompetanse i biblioteka som heilskap, og det stillast krav til nyheitsverdi og overføringsverdi.

Eksterne midlar er ein fin måte å få gjennomført prosjekt og arrangement. Det er viktig å undersøke nøye kva vilkår som er knytt til dei ulike støtteordningane før du søker midlar. Ein telefon til støttegivaren vil kunne gi viktige tips til prosjektet og sikre at den kvalifiserer til støtteordninga. Det finnes også lokale støtteordningar, til dømes frå lokalbank.

Bufdir (lenke blir opna i ny fane) har fleire ulike tilskotsordningar, mellom anna ei nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge.

Elkjøpfondet (lenke blir opna i ny fane) blei oppretta i 2017 for å tette det digitale gapet i samfunnet vårt. Elkjøpfondet støtter organisasjonar og foreiningar med produkt og rettleiing – i tillegg til økonomiske midlar. Dei har tre søknadsrundar i løpet av året.

Fritt Ord (lenke blir opna i ny fane) tildeler støtte til prosjekt som bidreg til å fremje ytringsfridom, offentleg debatt, kunst og kultur. Tiltaka som støttast skal komme allmenta til gode og vere offentleg tilgjengelege. 

Gjensidigestiftelsen (lenke blir opna i ny fane) lysar ut tilskot til organisasjonar som er registrert i Frivillegheitsregisteret, og er ein moglegheit dersom ein samarbeider med frivillige lag og organisasjonar. 

Kavlifondet (lenke blir opna i ny fane) støtter prosjekt som kan hjelpe menneske i alle aldre, uansett bakgrunn. Prosjekt som blir støtta er med på fremje inkludering og bekjempe skilnadar. Kulturopplevingar kan skape samhald, inkludering og integrering. Derfor støttar Kavlifondet kulturopplevingar for barn og unge frå lavinntektsfamilar, eldre og menneske med nedsett funksjonsevne eller sjukdom.

Kulturrådet (lenke blir opna i ny fane) har fleire støtteordningar som kan vere relevante å søke på aleine eller i samarbeid med til dømes forfattarar, kunstnarar eller organisasjonar.

Norsk filminstitutt (lenke blir opna i ny fane) gir tilskot til formidlingstiltak for dataspel. Tilskotsordninga vender seg til arrangørar av dataspeltreff, dataspelformidlarar, spelutviklar og andre som planlegg arrangement der dataspel blir presentert for publikum i ein kunstnarisk, kulturell, eller pedagogisk samanheng. 

Sparebank 1 Nordmøre (lenke blir opna i ny fane) har gåve- og sponsormidlar ein kan søke på. Målet med midlane er å skape levande lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle, og dei prioriterer føremål som kjem barn og ungdom til gode.

TEFT (lenke blir opna i ny fane) er Sparebanken Møre sitt samfunnsengasjement. Dei støtter prosjekt som bidreg til utvikling av lokalt næringsliv, kultur og idrettsliv, kompetanse og samferdsel.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.