Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og Opplæring i bedrift

20/11 2019 11:30 - 21/11 14:00
Molde
Skriv ut

Tema for samlinga er korleis vi kan ivareta flest ungdomar slik at dei kan fullføre læretida og få fagbrev.

Påmeldingen er bindande, og det føresettes at dei som melder seg på er med frå start til slutt.

Siste frist for påmelding er fredag 8. november.

Program 20. november
11.30-12.15 Lunsj
12.15-12.30 Velkommen: kort orientering
12.30-13.30 Statistikk: NAV, OT, OIB
13.30-13.45 Beinstrekk
13.45-14.45 Innlegg ved Cecilie Øvstedal, Hordaland sin samarbeidsavtale NAV-OT, forventinger til den nye Vestlandsregionen, Volunteersamarbeid.
14.45-15.00 Beinstrekk
15.00-17.00 Forarbeid: Lest gjennom utsendte avtaler (kommer etterhvert), Workshop 1: Revidering av OT-NAV avtale for Møre og Romsdal
15.50-16.10 Beinstrekk
16.10-17.00 Workshop 2: Gjennomgang av reviderte avtaler. Endring av forskrifta til opplæringstiltaket om samhandling: Flere til å fullføre, få formel kompetanse og bli kvalifisert til arbeid og få arbeid. Hvordan påvirker det konkret samhandling mellom NAV og FK?
19.30- Treretters middag, alle betaler drikke selv
Program 21. november
08.30-09.30 GDPR v/Eirik Jensen. System for å sikre samtykke hos elever for å dele informasjon på tvers av etater.
09.45-10.05 Beskrivelse av arbeidsdagen til en rådgiver formidling v/Per-Ivar Aak
10.15-11.45 Hvordan få til best mulig samhandling mellom OT-NAV-OIB? Refleksjon i grupper: Samhandling: Hvordan er situasjonen i dag? Hvordan ønsker vi at samhandlinga skal være fremover. Beskriv konkrete forslag til tiltak.
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.10 Uttalelser: Lik forståelse for hverandres ansvar
13.30-14-00 Ny yrkesfaglig struktur, fra høsten 2020. Veien videre, hva tar vi med oss i videre arbeid? (Survey). Viktigheten i arbeidet vi gjør.
Påmeldingsskjema

Kontakt