Orienteringsmøte: Innsøking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring 30. oktober

30/10 2019 09:30 - 15:30
Spjelkavik vidaregåande skole
Skriv ut

Program:


09.30-10.00  Registrering. Kaffi, te og frukt.
10.00-10.20  Om oktobermeldingar frå kommunane
10.20-11.00  Om innsøking og tidleg inntak (A- og B-skjema)
11.00-11.15  Beinstrekk
11.15-12.00  Om innsøking og tidleg inntak (A- og B-skjema)

12.00-12.45  Lunsj

12.45-13.15  Om nye heimesider
13.15-14.00  PPT
14.00-14.15  Beinstrekk
14.15-15.15  Om minoritetsspråklege søkarar til vgo
15.15-15.30  Evaluering

 

Viss du av spesielle grunnar kjem etter oppstart eller må gå før møtet er slutt, vil vi ha melding om dette.
Påmeldinga er bindande. Dersom du ikkje melder fråfall  innan 3 dagar før møtet, blir eininga fakturert for kr 200,- per person. 

Kontakt