Orienteringsmøte: Innsøking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring 28. oktober

28/10 2019 10:00 - 15:30
Romsdal vidaregåande skole
Skriv ut

 

09.30-10.00  Registrering. Kaffi, te og frukt.
10.00-10.20  Om oktobermeldingar frå kommunane
10.20-11.00  Om innsøking og tidleg inntak (A- og B-skjema)
11.00-11.15  Beinstrekk
11.15-12.00  Om innsøking og tidleg inntak (A- og B-skjema)

12.00-12.45  Lunsj

12.45-13.15  Om nye heimesider
13.15-14.00  PPT
14.00-14.15  Beinstrekk
14.15-15.15  Om minoritetsspråklege søkarar til vgo
15.15-15.30  Evaluering

 

Viss du av spesielle grunnar kjem etter oppstart eller må gå før møtet er slutt, vil vi ha melding om dette.
Påmeldinga er bindande. Dersom du ikkje melder fråfall  innan 3 dagar før møtet, blir eininga fakturert for kr 200,- per person. 

Kontakt