Nettverksmøte: Opplæring av elevar busett i institusjon.

17/10 2019 12:00 - 17:00
Alexandra hotell, Molde
Skriv ut

Fylkeskommunen og BUFETAT sitt nettverk i Møre og Romsdal inviterer til 
temadag om HANDLEKRAFT i skolen med Bjørn-Aage Skingen og Sture Wærnes

Velkommen og innledning ved Sture Wærnes. 
Dialog om handlekraft ved Bjørn-Aage Skingen.
Lunsjpause 12.00-13.00.

Viss du av spesielle grunnar kjem etter oppstart eller må gå før møtet er slutt, vil vi gjerne ha melding om dette.
Påmeldinga er bindande. Dersom du ikkje melder fråfall innan 3 dagar før møtet (14.10.2019), blir du fakturert for kr 470,- per person. 
 

Kontakt