Fagdagar - Karriere Møre og Romsdal

12/11 2019 10:00 - 13/11 13:00
Scandic Alexandra Molde
Skriv ut

Fagdag for karriererettleiarar i Karriere Møre og Romsdal , regionkontakt i NAV for Karriere Møre og Romsdal

12. november 2019 kl. 10.00 - til 13. november 2019 kl. 13.00

Scandic Alexandra Molde

Frist for påmelding er fredag 1. november

 

Program tysdag 12. november
10:00 Velkommen
10:15 Ingebjørg Mæland og Åse Falch frå Ung Invest AIB i Drammen. Info om Ung Invest AIB. Info om utviklingsarbeidet- Styrkebasert tankesett. Praktiske øvingar med styrkebasert verkty, vegkart, styrkekort og responskort.
12:00 Lunsj
13:00 Ingebjørg og Åse fortset. Dei legg inn pauser undervegs
16:00 Program slutt
19:00 Felles middag for Karriere Møre og Romsdal
Program onsdag 13. november
08:30 Nytt om Karriere Møre og Romsdal v/ Hilde og Rose
09:15 Korleis møte og ivareta unge vaksne med ME v/ Jorunn Dahle
10:00 Pause
10:15 Gruppearbeid: «Korleis kan vi bruke styrkebasert tankesett ikvardagen som karriererettleiarar»?
11:30 Oppsummering og deling etter gruppearbeidet.
12:00 Lunsj og vel heim.

Kontakt