Elevrådskonferansen 2020

2/11 2020 09:00 - 12:00
Digitalt møte
Skriv ut

Er du leiar eller nestleiar i elevrådet ved din vidaregåande skole, så kan du bli med på elevrådskonferansen 2. november.

Målet med elevrådskonferansen er å gje deg som leiar eller nestleiar i elevrådet :

  • ein tryggleik i rolla som leiar/nestleiar
  • verktøy til å kunne påverke på din skole
  • eit innblikk i fylkeskommunen sitt arbeid på dei vidaregåande skolane
  • eit nettverk på tvers av dei vidaregåande skolane i fylket

Konferansen blir i år digital via Teams, og du vil få ei lenke på e-post til møtet og førebuing etter du er påmeldt.

Kontakt