Frukost-webinar: Rettleiarpiloten

15/11 2022 09:00 - 10:00
Webinar
Skriv ut

Denne hausten inviterer vi til tre frukostwebinar i regi av Program for berekraftige byar og tettstader. I etterkant vil vi vurdere om dette blir eit tilbod vi skal halde fram med. Målgruppa er i første rekke kommunane i Møre og Romsdal. Webinara vert arrangerte som teamsmøte. 

Detaljert program kjem seinare. Du vil få ei teamslenke nokre dagar før webinaret.

Påmeldingsskjema

Kontakt