Fortetting med kvalitet

21/10 2022 09:00 - 10:00
Webinar
Skriv ut

Denne hausten inviterer vi til tre frukostwebinar i regi av Program for berekraftige byar og tettstader. I etterkant vil vi vurdere om dette blir eit tilbod vi skal halde fram med. Målgruppa er i første rekke kommunane i Møre og Romsdal. Webinara vert arrangerte som teamsmøte. 

Temaet for møtet 21. oktober er "Fortetting med kvalitet". Byplanleggar Alv Skogstad Aamo er innleiar. 

Detaljert program kjem seinare. Du vil få ei teamslenke nokre dagar før webinaret. 

Påmeldingsskjema

Kontakt