Dialogmøte ung medverknad

12/09 2022 09:30 - 14:00
Molde, Scandic Seilet
Skriv ut

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å samle barn- og unges representant, dei som jobbar med ungdomsråda i kommunane og leiar i ungdomsråda til felles dialogmøte. Det blir lagt opp til tre regionale samlingar: Molde 12.09, Kristiansund 20.09 og Ålesund 22.09.

Distriktssenteret vil også vere med å bidra med fagleg innhald om ung medverknad.

Formål med møtet er å bygge samarbeid mellom desse tre funksjonane, mellom kommunane og fylkeskommunen, og gi ny kunnskap.

Målet er betre ungdomsmedverknad, og at barn og unge sine interesser blir tatt omsyn til i planlegging.

Programmet vert lagt ut seinare. Påmeldingsfrist 1. september. 

Påmeldingsskjema
2 påmeldinger