Trafikktryggingskonferansen 2022

20/09 2022 11:00 - 21/09 12:00
Scandic Hotel Seilet
Skriv ut

Velkommen til Trafikktryggingkonferansen 2022! 

20. - til 21. september inviterer vi til ein konferanse med fokus på trafikktrygging. Kva skal til for å bli ein ‘Trafikksikker kommune’? Kva seier forsking om dette konseptet? Få svar på desse og andre spørsmål på konferansen -  sett av datoane og meld deg på no! 

Aktuelle tema: 

 • Kommunalt ts-arbeid- fylkeskommunens forventningar (politisk og administrativt) 
 • Kvar skjer ulykkene i fylket?
 • Trafikksikker kommune 
 • Presentasjon av evaluering av trafikksikre kommunar-konseptet frå TØI rapport 
 • Trafikksikker kommune. Eksempel: Sykkylven kommune.
 • Orientering frå politiet om deira arbeid
 • Hjertesone
 • Effekt av små fysiske tiltak
 • Folkehelsearbeid

Målgruppe for konferansen er: 

 • Tilsette i kommunen – leiing/ planleggarar/ politisk leiing 
 • Politi 
 • Statens vegvesen 
 • Trygg Trafikk 
 • Vegavdeling i fylkeskommunen/ medlemar av samferdselsutvalet
Påmeldingsskjema
8 påmeldinger

Booking av rom gjer du sjølv på nettsida til Scandic Hotel Seilet. Bruk koden BMOE200922 når du bestiller (hugs å velge riktig hotell og dato). Frist for å bestille rom er innan 5. september 2022.

Påmeldinga er bindande.

Kontakt