Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Molde

22/01 2020 10:15 - 15:15
Molde
Skriv ut

Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Molde 

Bli med på dialogmøte om hydrogen som ein del av framtidas energiløysing.

Informasjon og diskusjon om kva vi kan bruke hydrogen til i eit lågutsleppssamfunn.

  • Kor store verdikjeder kan vi etablere hvis vi jobbar sammen?
  • Kva synergieffekter kan vi finne mellom privat og offentlig sektor? 
  • Få siste nytt om hva som skjer i dei ulike fylka langs vestkysten og bli med å diskutere moglegheiter for hydrogen framover.

Påmeldingsfrist 17.januar 2020

Program 22. januar
10.00 – 10.30 Intro om hydrogen og fylkeskommunen sine prosjekt, ved Lina Vassdal, Møre og Romsdal fylkeskommune
10.30 – 11.15 Klimasatsprosjekt om plassering av energistasjonar, ved Tor Homleid, Vista Analyse
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 11.45 Kva skjer på Vestlandet, Tore Solheimslid, Hordaland fylkeskommune
11.45 – 12.00 Nytt frå Trøndelag, ved Thomas Bjørdal Fornybarklyngen
12.00 - 12.15 Hydrogen i et regional og lokalt utviklingsperspektiv, ved Yvonne Wold (tbc)
12.15 – 12.30 Synergieffekter med klyngesamarbeid i Åndalsnes, ved Solveig Brøste Sletta, Nordveggen (tbc)
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 - 13.45 Hydrogenproduksjon v/Tjeldbergodden ? ved Arve Goa
13.45 - 14.00 Framtidstankar frå Kristiansund kommune ved Helge Hegerberg
14.00 - 14.15 Hydrogen og næringsutvikling på Smøla (tbc)
14.15 -15.15 Kvar går utviklinga? Diskusjon og framtidsscenario, leia av Thomas Bjørdal
Påmeldingsskjema
15 påmeldinger