Yrkesopplæringsnemnda 4. juni

4/06 2020 10:30 - 15:25
Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Saker til behandling:

 

YN-10/20    Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024
YN-11/20    Elevundersøkinga, årleg  rapportering, lærebedriftsundersøkinga og lærlingundersøkinga skoleåret 2019-                           2020
YN-12/20    Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag (DeKom yrkesfag)
YN-13/20    Korleis fylkeskommunen kan kompensere for eventuelle bortfall av læreplassar som følgje av situasjonen                           med Covid-19
YN-14/20    Jenter i elektrofag - sluttstatus
YN-15/20    Årsrapport for Yrkesopplæringsnemnda 2019

RS-6/20    Budsjettoppfølging - yrkesopplæringsnemnda
RS-7/20    Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2020
RS-8/20    Innhenting av standpunktkarakterar og eksamensmerknad våren 2020
RS-9/20    Rundskriv om læremiddel 2020/21

 

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.