Yrkesopplæringsnemnda 29. august

29/08 2019 12:30 - 16:00
Møterom 102, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Saker til behandling:

SaksnrInnhald 
YN-3/19Kompetansealliansen Møre og Romsdal 
YN-4/19Kvalitetssystem for seksjon opplæring i bedrift 
YN-5/19Formidling til læreplass 2019 
YN-6/19Jenter i elektrofag - status etter eitt år 
YN-7/19Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2018 

 

RS-10/19

 

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og   Romsdal 2019-2023

 
RS-11/19Økonomirapport 1. tertial 2019 - Yrkesopplæringsnemnda 
RS-12/19Periode 2019 - 6 Budsjettoppfølging -   Yrkesopplæringsnemnda 
RS-13/19Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og   munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune 
RS-14/19Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar   2019 
RS-15/19Innhenting av karakterar frå standpunkt, halvårsvurdering   2 og eksamen - skoleåret 2018/2019 
RS-16/19Skolevalg 2019 
RS-17/19Innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterar våren 2019 
RS-18/19Rundskriv om læremiddel 2019/20 
RS-19/19Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem 
RS-20/19Hovedinntaket 2019/2020 
RS-21/192.gongs inntak til skoleåret 2019/2020 
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.