Utdanningsutvalet 5.september

5/09 2019 12:30 - 17:30
Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
UD-23/19Høyring NOU 2019:12 - Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne
UD-24/19Oppretting av marginale tilbod med kommunale bidrag
UD-25/19Budsjettendring 2019
UD-26/19Orientering om mobbeknappen

 

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-17/19Jenter i elektrofag - status etter eitt år
RS-18/19Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2018
RS-19/19Periode 2019 - 6 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
RS-20/19Periode 2019 - 8 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
RS-21/19Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem
RS-22/19Hovedinntaket 2019/2020
RS-23/192.gongs inntak til skoleåret 2019/2020

Kontakt