Regional-og næringsutvalet 3. september

3/09 2019 12:30 - 17:30
Eide kommune: kl 10:30: Oppmøte på rådhuset, Eide
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
RN-44/19Fordeling av tilskot til breibandsutbygging 2019
RN-45/19Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal - søknad om støtte for 2020 og framover
RN-46/19Søknad om støtte til bruk av store data i kommunal planlegging
RN-47/19Søknad om støtte til strakstiltak i Langevåg sentrum
RN-48/19Høyring NOU 2019:12 - Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne (blir ettersendt)
RN-49/19Orientering om retningsliner for behandling av søknader om løyve til akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på land
RN-50/19Søknad om støtte til "Midt-Norge - Foregangsregion for sjøtransport"
RN-51/19Nor-Fishing 2020 - Fellesstand for Møre og Romsdal
RN-52/19Forskingsfond - statusrapport og forslag til løyving i 2019
RN-53/19Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 20. august 2019
RN-54/19Månadsmelding frå NAV juni, juli og august 2019

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-13/19Budsjettoppfølging - Regional- og næringsutvalet - Periode 2019-06

 

Sakspapira til møtet finn du på møtekalenderen for 2019