Rådet for likestilling av funksjonshemma 2. september

2/09 2019 12:30 - 17:30
Møterom 102, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
FF-13/19Høyring: Forslag om utviding av retten om brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personar over 67 år
FF-14/19Forslag til nytt reglement for rådet for personar med funksjonsnedsettelse 2019-2023
FF-15/19Deltaking på landskonferanse for råd for likestilling av funksjonshemma

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-16/19Utvidet TT-ordning 2019 – tildeling av midler for 2019
RS-17/19Tildeling i utvida TT- ordning 2019
RS-18/19Sak frå fylkesrådet for likestilling av funksjonshemma - Vestnes kommune - Universell utforming på dagsorden
RS-19/19Protokoll frå møte i rådet for funksjonshemma - Sykkylven kommune - 05.06.2019
RS-20/19Protokoll frå møte i rådet for funksjonshemma - Sykkylven kommune - 02.05.2019
RS-21/19Protokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma - Ålesund kommune - 22.05.2019
RS-22/19Budsjettoppfølging - Rådet for likestilling av funksjonshemma - Periode 2019-06

 

I møteplan for 2019 finn du sakspapira for møtet