Yrkesopplæringsnemnda 28. april

28/04 2022 10:30 - 15:30
Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7
Skriv ut

Orientering:

Kvalitetssystem for fagopplæring, publisering på internett v/Linda M. Volden, rådgivar

Saker til behandling:

YN-10/22

Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2022-2026

RS-3/22

Årsrapport for Yrkesopplæringsnemnda 2021 – revidert

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet