Utdannings- og kompetanseutvalet 29.09.22

29/09 2022 09:00 - 12:00
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut