Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 15. februar

15/02 2022 10:30 - 15:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 111
Skriv ut

Orienteringar

kl 10.30:   Orientering om status for arbeidet med TT-ordning ved rådgjevar Merete Daae

kl 11.00:   Orientering om Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring for perioden
                 2022-2026 ved rådgjevar Monica Solheim

kl 11.45:   Orientering om status på Frivilligheita sitt år ved rådgjevar Anna Lianes

kl 12.00:   Lunsj

kl 12.30:   Orientering om arbeidet med ny fylkesstrategi for byer og tettstadar –
                 Gry Halvorsen, fagleiar regional planlegging

kl 13.00:   Saksbehandling

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet.