Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. mars

30/03 2022 10:30 - 11:30
Fylkeshuset, Molde - møterom 700
Skriv ut

Sakliste til fellesmøte UDK og KNF 30.03.22, kl 12.00-15.00, Scandic Alexandra, Molde

  • Orientering om arbeidet med ny Fylkesstrategi for attraktive byar og tettstader, v/Gry Halvorsen, fagleiar regional planlegging, Stab for strategi og styring 
     
  • Internasjonalisering i vidaregåande opplæring, v/Kristian Severeide, internasjonal rådgjevar kompetanse- og næringsavdelinga 
  • Den kulturelle skolesekken, v/Camilla Wiik, koordinator DKS, kulturavdelinga  
  • Presentasjon av rapporten «Kartlegging av kompetansebehov i Møre og Romsdal» (Menon Economics 2022) v/Øyvind Tveten, prosjektleiar, kompetanse- og næringsavdelinga
  • Orientering frå fylkestannlegen om resultat året 2021 og kva nytt offentleg tannhelsetilbod for 21- og 22-åringar v/Anthony Valen, fylkestannlege  
  • Fellesmøte KNF og UDK 2023 – innspel til tema og tidspunkt. Innleiing ved leiar av kultur-, næring- og folkehelseutvalet, Marit Nerås Krogsæter 

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet