Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2. mai (2. og 3. mai 2022)

2/05 2022 10:30 - 3/05 15:30
Tingvoll/Surnadal kommunar - sjå program
Skriv ut

Korrigert program 3. mai: Møtestart: 08.30 Orienteringar, saksbehandling og bedriftsbesøk
 

Program 2. mai 2022  

kl 10.30-11.30: Bedriftsmøte - Norsol

kl 11.30-12.30: Lunsj, Tingvoll Fjordhotell 

kl 12.30-14.00: Bedriftspresentasjonar (på hotellet)  

                         kl 12.30:   Tingvoll Ull 

                         kl 13.00:   Krivi Vev 

                         kl 13.30:   Møre Bånd og Vev 

kl 14.00-15.00: Folkemusikken, -songen og -dansen i Møre og Romsdal 
                         v/ dansar og konservator Anna Liv S Gjendem (Folkemusikkarkivet,
                         Viti-musea), songar Kine Iselilja Gyldenskog og musikar Britt Elise Skram  

kl 15.00: Av eldste Til Todalen

kl 16.30/17.00: Svinvik Arboret omvising v/ avdelingsleiar Maja Frønes,
Stiftelsen Nordmøre museum

kl 18.00/19.00: Middag på Svinvik gard 

Program 3. mai 2022 

kl 08.30            Vandring langs Kavlvegen på Eidet v/Anne Lise Wollum,
                         prosjektleiar Surnadal kommune 

kl 10.15 Bedriftsopprør - Surnadal billag AS, v/ Jon Arne Mogstad,
dagleg leiar/kunstnar

kl 11.00 Bedriftsopprør - Pipelife Norge AS, v/ Sigmund Aandstad,
administrereande direktør

kl 11.30            Lunsj 

kl 12.00            Møtestart i hovudutvalet - kommunestyresalen, Surnadal kommune -
                         Orienteringar

kl 13.00            Behandling av saker etter saklista  - kommunestyresalen, Surnadal kommune

Orienteringar

  • Status for samanslåinga i kompetanse- og næringsavdelinga og kva saksområde i KON-avdelinga er det UDK og KNF har ansvar for politisk v/kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekke 
  • Orientering om ny Fylkesstrategi for byar og tettstader v/fagleiar regional planlegging Gry Halvorsen, Stab for strategi og styring. (lag)