Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2. juni

2/06 2022 10:30 - 15:30
Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 - digitalt møte (tertial/strategi/ramme)
Skriv ut

Sakspapira vil bli lagt ut ei veke før møtet.