Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 1. februar

1/02 2022 10:30 - 15:30
Scandic Alexandra Molde - Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7
Skriv ut

Møtet blir avvikla som eit fysisk møte på Scandic Alexandra Molde.

Seminar om fylkeskommunen sine moglegheiter til å levere på berekraftmåla ved hjelp av skog- og trenæringa. Innleiing ved Ole Hartvig Bakke og Guro Angell Gimse, Skognæringa Kyst AS 

 Orienteringar frå:  

  • iKuben og ProtoMore v/ Konrad Lillevevang og Finn Amundsen 
  • Teatret Vårt 50 år, ved teatersjef Kristian Lykkeslett Strømskag  

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet