Eldrerådet 16. februar

16/02 2022 11:00 - 15:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 111
Skriv ut

Orienteringar

kl 11.00:   Orientering om status for arbeidet med TT-ordninga ved rådgjevar Merete Daae

kl 11.30:   Orientering om Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring for perioden
                 2022-2026 ved rådgjevar Monica Solheim

kl 12.15:   Evaluering av fylkeseldrekonferansen

kl 12.30:   Lunsj

kl 13.00:   Orientering om arbeidet med ny fylkesstrategi for byer og tettstadar
                 ved fagleiar regional planlegging Gry Halvorsen

kl 13.30:   Orientering om status på Frivilligheita sitt år ved rådgjevar Anna Lianes

kl 13.45:   Saksbehandling

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet